Τα μέλη μας

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ “ΗΡΑΚΛΗΣ”

Διονυσίου Σολωμού 32
141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Tηλ.: (+30 210) 289-8111
Fax: (+30 210) 281-4275
E-mail: info@lafarge.gr
www.lafarge.gr

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ “ΤΙΤΑΝ”

Titan

 

 


Χαλκίδος 22A
111 43 ΑΘΗΝΑ
Tηλ.: (+30 210) 259-1111
Fax: (+30 210) 259-1205
E-mail: main@titan.gr
www.titan-cement.com

ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
17o χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών Κορίνθου
Τ.Θ. 46
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Tηλ.: (+30 210) 551-8100
Fax: (+30 210) 557-0881
E-mail: main@halyps.gr
www.halyps.gr

Επιτροπές

H Ένωση δραστηριοποιείται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος των Μελών. Για το σκοπό αυτό έχουν συσταθεί οι ακόλουθες τρεις μόνιμες επιτροπές: 

01

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

02

Επιτροπή Κανονισμών και Προτύπων

03

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κάθε επιτροπή απαρτίζεται από ειδικούς από όλα τα Μέλη και εξετάζει τα επίκαιρα θέματα του αντικειμένου της στοχεύοντας στην κατανόηση της νέας νομοθεσίας, υποστήριξη των θέσεων της Τσιμεντοβιομηχανίας προς θεσμικούς φορείς και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (CEMBUREAU) για την υποστήριξη των θέσεων της Ελληνικής Τσιμεντοβιομηχανίας και το συντονισμό δράσεων για Ευρωπαϊκά θέματα.