Συμμετοχή σε διεθνείς φορείς

Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος είναι ενεργό μέλος του CEMBUREAU (Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμέντου) στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 27 χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο αντικείμενο της συνεργασίας με το CEMBUREAU αφορά τεχνικά και οργανωτικά θέματα και ιδιαίτερα ότι έχει σχέση με την Κοινοτική Νομοθεσία που συνδέεται με τον κλάδο (Οδηγίες, Πρότυπα, Κανονισμοί) για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια.