Κλίμα και ενέργεια

Το τσιμέντο αποτελεί το δεύτερο περισσότερο χρησιμοποιούμενο υλικό μετά το νερό και αυτό καθιστά την ανάγκη για δυναμική και συντονισμένη προσπάθεια στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, κατά την παραγωγή και χρήση του, μία μείζονα πρόκληση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η βιομηχανία τσιμέντου ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή με επιταχυνόμενο ρυθμό. Οι εταιρείες του κλάδου έχουν ήδη εισάγει σημαντικές καινοτομίες στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους. Το πλάνο που ακολουθείται από τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου βασίζεται σε ένα κοινό Πρόγραμμα Δράσης με βάση τις προτάσεις της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επενδύοντας σημαντικά σε καινοτόμες τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα. Ειδικότερα, η στρατηγική της βιομηχανίας τσιμέντου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων:

01

Στην ενεργειακή αποδοτικότητα
(ενεργειακή διαχείριση)

02

Στη συνεπεξεργασία
(την ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας και ανακύκλωση υλικών από την αξιοποίηση εναλλακτικών πρώτων υλών και στην παραγωγή κλίνκερ)

03

Στην παραγωγή τσιμέντων
με μειωμένο ποσοστό περιεχομένου κλίνκερ.

Μείωση εκπομπών CO2

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050.

Η πρόταση αυτή συνοδεύεται από τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα (European Climate Law) που μετατρέπει την πολιτική δέσμευση σε νομική υποχρέωση και ώθηση για επενδύσεις. Παράλληλα, ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism) θα βοηθήσει στη μόχλευση τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2021-2027 στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο.

Η πορεία αυτή απαιτεί την υλοποίηση ενδιάμεσων στόχων. Έτσι λοιπόν, για το 2030 η CEMBUREAU, και κατ’ επέκταση και η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία μέσω της συμμετοχής της στην CEMBUREAU, φιλοδοξεί να ευθυγραμμιστεί με το σενάριο των δύο βαθμών της συμφωνίας του Παρισιού, και προτείνει τη μείωση κατά 30% των μεικτών εκπομπών CO2 και 40% κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (value chain) για το τσιμέντο και το σκυρόδεμα.

Περισσότερα στοιχεία παρέχονται εδώ: “Cementing the European Green Deal“.

CEMBUREAU 2050 roadmap: Μειώσεις εκπομπών CO2 κατά μήκος της αλυσίδας αξίας τσιμέντου μέχρι το 2050

Πηγή: Cembureau.eu

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος

Στο πλαίσιο της συνεχούς μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία ανοίγει το δρόμο στον κατασκευαστικό κλάδο του αύριο ώστε να είναι καινοτόμος, κλιματικά ουδέτερος και να εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Ειδικότερα, με σκοπό τη λειτουργία με αυξημένη διαφάνεια αναφορικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων της, η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία προχωρά σε Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (Environmental Product Declaration) των προϊόντων τσιμέντου, πιστοποιημένες σύμφωνα με τα ISO 14025 και EN 15804.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, αποτελεί βασική προϋπόθεση, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων, την ενεργειακή ασφάλεια και την απεξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

O κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας, έχοντας δεσμευτεί να επενδύει διαρκώς σε σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες, έχει πετύχει πολλά στον τομέα αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαχρονική μείωση της κατανάλωσης τόσο της θερμικής (κατά 18% από το 1990), όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας (κατά 10% από το 1990), με επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών.

Τέλος και οι τρεις εταιρείες της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας έχουν λάβει πιστοποίηση για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης που εφαρμόζουν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001.