Σκοπός και αποστολή

Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος ιδρύθηκε το έτος 1962 και έχει έδρα της την Αθήνα. Μέλη της είναι οι τρεις τσιμεντοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δηλαδή οι:

01

Ανώνυμη Γενική Εταιρία Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ»

02

Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

03

ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε.

Αποτελεί μη κερδοσκοπικό oργανισμό χρηματοδοτούμενο από τα μέλη του και έχει σκοπό την προώθηση, διεύρυνση και βελτίωση της χρήσης του τσιμέντου και του σκυροδέματος μέσω:

Έρευνας

Eκπαίδευσης

Παροχής πληροφοριών

Συλλογικής δράσης

(συμμετοχή σε τεχνικές &
επαγγελματικές επιτροπές).

Είναι ενεργό μέλος του CEMBUREAU (Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμέντου) και μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους των εταιρειών Μελών. Ο Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των Μελών ανά τριετία μετά από σχετική ψηφοφορία.

Οι δραστηριότητες της Ένωσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: