Θεμελιώνουμε
ένα βιώσιμο μέλλον

Σχετικά με εμάς

H Αποστολή μας

Αναδεικνύουμε και βελτιώνουμε τη χρήση του τσιμέντου μέσω έρευνας & καινοτομίας, εκπαίδευσης, και συμμετοχής στις αρμόδιες οργανώσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. Προωθούμε τις θέσεις της βιομηχανίας σε θέματα τεχνικά, περιβαλλοντικά και ενεργειακά σε όλη την αλυσίδα αξίας των κατασκευών.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το τσιμέντο αποτελεί βασικό συστατικό για ανθεκτικές, αειφόρες και οικονομικά προσιτές κατασκευές υποδομών και κτιρίων. Είναι αναγκαία η συνεχής, δυναμική και συντονισμένη προσπάθεια στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, κατά την παραγωγή και χρήση του.

Βιομηχανία Τσιμέντου

Το τσιμέντο σήμερα

Πρόκειται για ένα από τα πιο διαδεδομένα και πλέον χρησιμοποιούμενα υλικά στον κόσμο, συνεισφέροντας στο 5,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 7,7% της παγκόσμιας  απασχόλησης.

Βιομηχανία Τσιμέντου

Οι παγκόσμιες τάσεις

Η αύξηση της ζήτησης για «πράσινα» κτίρια έχει οδηγήσει στην ανάγκη για περισσότερα προϊόντα προσανατολισμένα στη βιωσιμότητα, με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.