Ο κλάδος στην Ελλάδα

Η παραγωγή τσιμέντου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, προσφέροντας στη χώρα μας μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες και συμβάλλοντας σημαντικά στην εθνική οικονομία.

Πρόκειται για τη μακροβιότερη ελληνική βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, με την ίδρυση του πρώτου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην Ελευσίνα το 1902, ενώ στο διάστημα των επόμενων 32 ετών ιδρύθηκαν συνολικά 6 εταιρείες που αποτέλεσαν τη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου στην Ελλάδα.

Ο ασβεστόλιθος, η κυριότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή τσιμέντου και αδρανών υλικών, βρίσκεται σε αφθονία στη Ελλάδα, γεγονός που αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της εγχώριας τσιμεντοβιομηχανίας. Παράλληλα, η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα και η απαίτηση για ανθεκτικές κατασκευές σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, έχουν σαν αποτέλεσμα αυξημένη ζήτηση σε σκυρόδεμα λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητας και αντοχής που παρουσιάζει ως υλικό. 

Σήμερα, ο κλάδος του τσιμέντου στην Ελλάδα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 15 εκατ. τόνους και αποτελείται από 3 εταιρείες:

01

Tην Ανώνυμο Γενική Εταιρεία Τσιμέντου ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Holcim

02

Tην Ανώνυμο Εταιρεία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

03

Tην Ανώνυμο Εταιρεία Τσιμέντων ΧΑΛΥΨ, μέλος του Ομίλου Heidelberg

Παραγωγή τσιμέντου

Πωλήσεις εσωτερικού

Εξαγωγική δραστηριότητα

Ο κλάδος από την αρχή της πορείας του γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για εξαγωγές πριν την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία βασισμένη:

έστρεψε την εξαγωγική της δραστηριότητα σε ανεπτυγμένες αγορές (Η.Π.Α., χώρες Δυτικής Ευρώπης) αλλά και σε άλλες, όπως η Αφρική και η Ασία, παραμένοντας μία από τις ισχυρότερες εξαγωγικές χώρες.