Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

www.hcia.gr

Η παρούσα αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Προστασίας)  για την ιστοσελίδα www.hcia.gr της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, η οποία ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας αφορά επίσης την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στελέχους/μέλους προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού, εργαζόμενου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών, εκπροσώπου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών και μέλους επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής του προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR/ΓΚΠΔ) (Κανονισμός), τον εφαρμοστικό Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006 κατά τις ως άνω διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η σύνταξη και παράθεση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

H Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος (ΕΤΕ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Γ. Μπάκου 1, T.K. 11524, τηλέφωνο: 2106911886, ηλεκτρονική διεύθυνση: hcia@otenet.gr, στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα www.hcia.gr.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας (Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα).

 1. Τι είναι η  επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψή σας, πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται, όπως εκτίθεται αναλυτικά κατωτέρω.

α. Ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας:

 1. i. τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) χρήστη,
  ii. την ημερομηνία και ώρα σύνδεσης χρήστη,
  iii. την πληροφορία την οποία αιτείται ο χρήστης από την ιστοσελίδα.


β. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας:

 1. i. το ονοματεπώνυμο,
  ii. την ιδιότητα,
  iii. την ηλεκτρονική διεύθυνση,
  iv. το τηλέφωνο,
  v. τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο μήνυμα.


γ. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
hcia@otenet.gr που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα:

 1. i. το ονοματεπώνυμο,
  ii. την ηλεκτρονική διεύθυνση,
  iii. τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο email.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα γίνεται χρήση cookies, μέσω των οποίων συλλέγονται τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας, που είναι επίσης δημοσιευμένη σε αυτή.

Περαιτέρω, ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στελέχους/μέλους προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού, εργαζόμενου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών, εκπροσώπου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών και μέλους επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται, όπως εκτίθεται αναλυτικά κατωτέρω:

δ. Ως προς το στέλεχος/μέλος προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού:

 1. i) το ονοματεπώνυμο,
 2. ii) τη διεύθυνση εργασίας,
  iii) τον τηλεφωνικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου εργασίας,
  iv) τον τηλεφωνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου,
  v) το email,
  vi) τον τίτλο θέσης εργασίας.


ε. Ως προς τον εργαζόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

 1. i) το ονοματεπώνυμο,
 2. ii) τη διεύθυνση εργασίας,
  iii) τον τηλεφωνικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου εργασίας,
  iv) τον τηλεφωνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου,
  v) το email,
  vi) τον τίτλο θέσης εργασίας.


στ. Ως προς τον εκπρόσωπο μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

 1. i) το ονοματεπώνυμο,
 2. ii) τη διεύθυνση εργασίας,
  iii) τον τηλεφωνικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου εργασίας,
  iv) τον τηλεφωνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου,
  v) το email,
  vi) τον τίτλο θέσης εργασίας.


ζ. Ως προς το μέλος Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

 1. i) το ονοματεπώνυμο,
 2. ii) τη διεύθυνση εργασίας,
  iii) τον τηλεφωνικό αριθμό σταθερού τηλεφώνου εργασίας,
  iv) τον τηλεφωνικό αριθμό κινητού τηλεφώνου,
  v) το email,
  vi) τον τίτλο θέσης εργασίας.
 
 1. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας; 


α. Ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα για την αποτελεσματική λειτουργία της και ειδικότερα για την ασφάλειά της.

β. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την επικοινωνία μας μαζί σας.

γ. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης hcia@otenet.gr που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την επικοινωνία μας μαζί σας.

δ. Ως προς το στέλεχος/μέλος προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την καταστατική λειτουργία μας μέσω επικοινωνιών, συναντήσεων και ενημερωτικών ενεργειών.

ε. Ως προς τον εργαζόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την συμμετοχή μας ως πλήρους μέλους και τη δραστηριοποίησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών.

στ. Ως προς τον εκπρόσωπο μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την συμμετοχή μας ως πλήρους μέλους και τη δραστηριοποίησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών.

ζ. Ως προς το μέλος Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από εσάς τους ιδίους για την συμμετοχή μας ως πλήρους μέλους και τη δραστηριοποίησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών.

 1. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων;

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία τους.

α. Ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας:

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στα υπέρτερα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή στην αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια της ιστοσελίδας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ΄ ΓΚΠΔ). Το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει πάντα το δικαίωμα εναντίωσης, όπως αναπτύσσεται κατωτέρω.

β. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας:

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία εκδηλώνεται με την αποστολή του σχετικού μηνύματος επικοινωνίας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

γ. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης hcia@otenet.gr που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα:

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, η οποία εκδηλώνεται με την αποστολή του σχετικού μηνύματος επικοινωνίας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

δ. Ως προς το στέλεχος/μέλος προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού:

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον μας, δηλαδή στην καταστατική λειτουργία της ΕΤΕ (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ΄ ΓΚΠΔ). Το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει πάντα το δικαίωμα εναντίωσης, όπως αναπτύσσεται κατωτέρω.

ε. Ως προς τον εργαζόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον μας, δηλαδή στην καταστατική λειτουργία της ΕΤΕ (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ΄ ΓΚΠΔ). Το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει πάντα το δικαίωμα εναντίωσης, όπως αναπτύσσεται κατωτέρω.

στ. Ως προς τον εκπρόσωπο μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ ΓΚΠΔ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΤΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών.

ζ. Ως προς το μέλος Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ ΓΚΠΔ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΤΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών.

 1. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

α. Ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας:

Αποδέκτης των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εταιρεία διαχείρισης της ιστοσελίδας, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα επίσης η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

β. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας:

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εταιρεία διαχείρισης της ιστοσελίδας, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών email hosting, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Ομοίως, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα.

γ. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης hcia@otenet.gr που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα:

Αποδέκτης των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών email hosting, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα επίσης η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

δ. Ως προς το στέλεχος/μέλος προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού:

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud, η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α., αλλά η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ε.Ε., και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών email hosting, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στην οποία λαμβάνει χώρα επίσης η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

ε. Ως προς τον εργαζόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, αλλά η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ε.Ε., και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών email hosting, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στην οποία λαμβάνει χώρα επίσης η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

στ. Ως προς τον εκπρόσωπο μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, αλλά η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ε.Ε., και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών email hosting, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στην οποία λαμβάνει χώρα επίσης η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

ζ. Ως προς το μέλος Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, αλλά η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνει χώρα εντός της Ε.Ε., και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών email hosting, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στην οποία λαμβάνει χώρα επίσης η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Χρόνος τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας. Ειδικότερα:

α. Ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την επίσκεψή σας.

β. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την επικοινωνία σας.

γ. Ως προς την επικοινωνία επισκεπτών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης hcia@otenet.gr που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την επικοινωνία σας.

δ. Ως προς το στέλεχος/μέλος προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λήξη της εργασιακής σχέσης/θητείας του  στελέχους/μέλους προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού ή μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από το πέρας της συνεργασίας της ΕΤΕ με το στέλεχος/μέλος προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού, εφόσον το πέρας της συνεργασίας της ΕΤΕ με το στέλεχος/μέλος προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού επέλθει νωρίτερα από τη λήξη της εργασιακής σχέσης/θητείας του στελέχους/μέλους προσωπικού ελληνικής δημόσιας αρχής/οργανισμού.

ε. Ως προς τον εργαζόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λήξη της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών ή μετά την πάροδο (3) μηνών από το πέρας της συνεργασίας της ΕΤΕ με τον εργαζόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών, εφόσον το πέρας της συνεργασίας της ΕΤΕ με τον εργαζόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών επέλθει νωρίτερα από τη λήξη της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών.

στ. Ως προς τον εκπρόσωπο μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής της ΕΤΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών.

ζ. Ως προς το μέλος Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών:

Τα Προσωπικά σας τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής της ΕΤΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών.

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας έχουν ληφθεί τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε υπό προϋποθέσεις τα ακόλουθα δικαιώματα:

α. Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, ιδίως σχετικά με τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας αλλά και του εκτελούντος την επεξεργασία στον οποίον έχουν διαβιβαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη διάρκεια τήρησης των Δεδομένων σας αλλά και τα απορρέοντα από τη νομοθεσία δικαιώματά σας.

β. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα αυτά.

γ. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών Προσωπικών σας Δεδομένων.

δ. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων.

ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

στ. Δικαίωμα εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε, στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σας, εάν αντιληφθείτε ότι η επεξεργασία στερείται νομικής βάσης ή αναμένετε να διαπιστώσετε, αν πράγματι υφίστανται υπέρτερα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας που να δικαιολογούν τη διατήρησή τους, όταν τα Δεδομένα σας που τέθηκαν υπό επεξεργασία είναι ανακριβή ή απλώς κρίνετε ότι ο σκοπός για τον οποίο ζητήθηκαν εκπληρώθηκε και η τήρησή τους πλέον είναι από περιττή έως καταχρηστική. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Έχετε επίσης δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή.

ζ. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

η. Δικαίωμα άρνησης λήψης αποφάσεων με βάση αυτοματοποιημένη επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Γ. Μπάκου 1, T.K. 11524, Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: hcia@otenet.gr
Τηλέφωνο: 2106911886

 1. Πότε απαντάμε στα αιτήματά σας;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαντά πάντα στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσει.

Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («www.dpa.gr»).

Τελευταία ενημέρωση: 13/07/2021.