Νέα

18ο Συνέδριο Σκυροδέματος - 29/03/2018


 
Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος  διοργανώνει  στην  Αθήνα
το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος από  29 εως  31 Μαρτίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 
www.skyrodema2018.gr/