Μέλη

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ "ΗΡΑΚΛΗΣ”
19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου 
19 002 ΠΑΙΑΝΙΑ
Tηλ.: (+30 210) 289-8111
Fax: (+30 210) 281-4275
E-mail: info@lafarge.gr
www.lafarge.gr


ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ "ΤΙΤΑΝ"
Χαλκίδος 22A
111 43 ΑΘΗΝΑ
Tηλ.: (+30 210) 259-1111
Telefax: (+30 210) 259-1205
E-mail: main@titan.gr
www.titan-cement.com


ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
17o χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών Κορίνθου
Τ.Θ. 46
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Tηλ.: (+30 210) 551-8100
Fax: (+30 210) 557-0881
E-mail: main@halyps.gr
www.halyps.gr