Εφαρμογές

Είναι αναμφισβήτητο ότι το τσιμέντο και το σκυρόδεμα σφράγισαν τον τρόπο και τη μορφή της δόμησης τον εικοστό αιώνα. Οι τοξωτές/θολωτές κατασκευές που κυριαρχούσαν μαζί με τις μεταλλικές κατασκευές για την γεφύρωση ανοιγμάτων παραχώρησαν τη θέση τους σε ευθύγραμμες κατασκευές ή κατασκευές με καμπυλόγραμμες-κελυφωτές επιφάνειες με μεγάλη ποικιλία σχημάτων που βασίζονται στο οπλισμένο σκυρόδεμα και αργότερα στο προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα προσφέρει τη δυνατότητα στο μηχανικό να δώσει στη κατασκευή μια μεγάλη ποικιλία σχημάτων, χάρις στο πλεονέκτημα που έχει να μπορεί στη νωπή του κατάσταση να διαστρωθεί σε καλούπια με την επιθυμητή μορφή και σχήμα. Μετά μερικές ημέρες και την μερική σκλήρυνσή του, αφαιρούνται τα καλούπια και έχουμε μία κατασκευή με το επιθυμητό σχήμα, με λίθινη μορφή, ανθεκτική στη φωτιά και στις επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Συνδυάζοντας τη μεγάλη σχετικώς αντοχή του σκυροδέματος σε θλίψη με την αντοχή σε εφελκυσμό του χάλυβα, που ενσωματώνεται μέσα στη μάζα του σκυροδέματος σε κατάλληλες θέσεις υπό μορφή κυκλικών ράβδων (οπλισμένο σκυρόδεμα), ο μηχανικός μπορεί να γεφυρώσει μεγάλα ανοίγματα ή να δημιουργήσει κατασκευές μεγάλου ύψους που ήταν αδύνατο να επιτευχθούν με τα ως τότε υλικά (με εξαίρεση τον χάλυβα). Η εισαγωγή της προέντασης αργότερα έδωσε νέα ώθηση στο υλικό πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητές του. Σημαντική πρόοδος πρέπει να θεωρηθεί επίσης και η εισαγωγή της χρήσης των χημικών προσθέτων του σκυροδέματος και ειδικότερα των υπερ-ρευστοποιητικών (1980). Τα υλικά αυτά, έδωσαν τη δυνατότητα παρασκευής σκυροδεμάτων μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας, γεγονός που δημιούργησε το σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας.

Σήμερα οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και πραγματικά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς το μέλλον. Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη αναφορά για τις εξελίξεις στη χρήση του τσιμέντου με κριτήριο την προοπτική εφαρμογής τους στη χώρα μας. Παράλληλα με τις νέες εφαρμογές, θα αναφερθούν και εφαρμογές που ίσως σε ορισμένες χώρες έχουν αρκετά χρόνια επιτυχούς χρησιμοποίησης αλλά στην χώρα μας δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.

Το Παρόν Το Μέλλον