Τσιμέντο

Το τσιμέντο είναι βιομηχανικό υλικό που παράγεται με την έψηση σε ειδικούς κλιβάνους μίγματος από αλεσμένο ασβεστόλιθο και άργιλο, σε θερμοκρασίες της τάξης των 1450oC. Το προϊόν που προκύπτει στις συνθήκες αυτές από τον ορυκτολογικό μετασχηματισμό των α’ υλών ονομάζεται κλίνκερ και στην συνέχεια αλέθεται σε σκόνη για να γίνει το τσιμέντο που όλοι γνωρίζουμε.

Το τσιμέντο ανήκει στις υδραυλικές κονίες λόγω της ιδιότητας του να αντιδρά με το νερό και να δημιουργεί ισχυρές κρυσταλλικές ενώσεις οξειδίων του πυριτίου, του ασβεστίου και του αργιλίου ανθεκτικές στο νερό, οι οποίες του προσδίδουν τις συνδετικές του ιδιότητες. Για την επιβράδυνση της διαδικασίας της ενυδάτωσης και για τον έλεγχο της σκλήρυνσης και της εργασιμότητας, προστίθεται κατά την άλεση μικρή ποσότητα γύψου.

Το τσιμέντο είναι το βασικό συστατικό για την παραγωγή του σκυροδέματος, που είναι το πλέον διαδεδομένο δομικό υλικό παγκοσμίως. Λόγω της ευρύτατης χρήσης του, η κατανάλωση μίας χώρας σε τσιμέντο (τόνοι/κάτοικο) αποτελεί ένα δείκτη ανάπτυξης της χώρας αυτής. Η παραγωγή τσιμέντου παγκοσμίως παρουσιάζει αλματώδη αύξηση και το 2009 ξεπέρασε τα 2,3 δισεκατομμύρια τόνους.