Το τσιμέντο κτίζει ότι,
ο άνθρωπος ορίζει!

Το τσιμέντο είναι ένας σύντροφος όλων των εποχών και όλων των έργων.
Είναι ο σύμμαχος για την επίτευξη των ονείρων μας.
Είναι δύσκολο να φανταστούμε ένα κόσμο χωρίς τσιμέντο, ένα στοιχείο του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος.
Τσιμεντοβιομηχανία & Περιβάλλον

Τα μέλη της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος μεριμνούν για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Παρακολουθούν τις εξελίξεις της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα Μέλη μας