Το τσιμέντο κτίζει ότι,
ο άνθρωπος ορίζει!

Το τσιμέντο είναι ένας σύντροφος όλων των εποχών και όλων των έργων.
Είναι ο σύμμαχος για την επίτευξη των ονείρων μας.
Είναι δύσκολο να φανταστούμε ένα κόσμο χωρίς τσιμέντο, ένα στοιχείο του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος.
Τα Μέλη μας